ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯ ಊಟ – 2 – Afternoon lunch recipes – 2/ South Indian Meals

Lunch Recipes
ಈ ವೀಡಿಯೋ ಲೀ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅನ್ನ, ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ, ಮೈಸೂರ್ ರಸಂ, ವಾಂಗೀಬಾತ್, ರೈಸ್ ಖೀರ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ,ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೂ ವಿವರವಾಗೀ ತಿಳೀಸಿದ್ದೇನೆ.

Recipe link of ಅಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಳ – https://youtu.be/l6adUGpV9LY
Recipe link of sambar powder – https://youtu.be/NaxHM2GUEbg
Recipe link of Vangibath Powder – https://youtu.be/yf1BrtpZITc

Follow us on
Facebook https://www.facebook.com/Anupaakashale/
—————————————–

Subscribe to our channel
https://www.youtube.com/channel/UCQl8LjctIaHL3I_QqkRJpMw

Advertisements

Products You May Like

Articles You May Like

Gulab Jamun Trifle Recipe | Indian Fusion Dessert | Festive Recipes
YUMMY DESSERT RECIPES FOR TRUE SWEET TOOTH by 5-Minute Recipes!
WHAT’S FOR DINNER? // EASY FAMILY RECIPES // DINNER IDEAS
12 Last Minute Halloween Dessert Recipes! DIY Halloween Treat Ideas
16 Christmas Desserts | Epic Recipe Compilation | Well Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *